Vytisknout
Zobrazení: 4500

tom5     Webové prezentace mohou také sloužit ke sběru dat, která potřebujete ke svému podnikání. Další možnost jak data získat je digitalizace. I s tímto Vám dokážeme pomoci. Vytvoření kvalitních datových podkladů vyžaduje zodpovědný přístup, preciznost při zpracování, trpělivost a v neposlední řadě čas. Jde o velmi náročnou práci, která je bohužel nedoceňovaná - jak při časovém plánování projektů tak i při hodnocení úsilí. My to víme, a proto vám podáváme pomocnou ruku.
     Existující data využijeme při digitalizaci, zapojíme je do procesu tvorby digitálních dokumentů, zpřístupníme v rešeršních systémech, zpracujeme k zařazení do dalších, námi a našimi partnery spravovaných informačních zdrojů. Běžně zpracováváme i tištěné zdroje (retrokonverze katalogů apod.). Je-li to potřeba, pak zpracujeme i data pořízená v kancelářských aplikacích (strukturovaný text, tabulky).

V oblasti digitalizace a zpracobání dat Vám můžeme nabídnot tyto služby: